Garantii

Garantii kehtib 2 aastat. Garantii aluseks on arve. Pretensioonid esitatakse emaili teel est.lupus2@gmail.com

Garantii ei kehti kui:

  • Mööblil on kliendi poolt tekitatud mehaanilised vigastused
  • Mööblit on kasutatud mittesihtotstarbeliselt
  • Mööblit on üritatud ise ümberehitada
  • Mööblit on valesti hooldatud